Analýza zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2004 - 31. prosince 2006
Řešitel: doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 466 000 Kč
Registrační číslo GA402/04/1069
Číslo zakázky: GA108034