Veřejné finance v podmínkách rozšíření Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 30. září 2005
Řešitel: doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 70 000 Kč
Registrační číslo 3/04
Číslo zakázky: IG108084