doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.

Projekty řešitele:

Veřejné finance v podmínkách rozšíření Evropské unie
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Prezentace daňových kurzů
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Přednáškové a jiné pobyty na českých VŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vedlejší specializace DANĚ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)