Analyza vplyvu novej bankovej regulacie na bankovy sektor Ceskej republiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Vladimír Novotný
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 80 400 Kč
Registrační číslo F1/9/2013
Číslo zakázky: IG102053

Projekty řešitele