Účetní teorie a praxe v souvislosti se zavedením EURO měny a důsledky její implementace v ekonomice podniků v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 939 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1312
Číslo zakázky: GA105013

Projekty řešitele