doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.

Projekty řešitele:

Účetní teorie a praxe v souvislosti se zavedením EURO měny a důsledky její implementace v ekonomice podniků v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)