doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.

Projekty řešitele:

Účetní teorie a praxe v souvislosti se zavedením EURO měny a důsledky její implementace v ekonomice podniků v ČR
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)