Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené zaměstnanci

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2016 - 31. prosince 2018
Řešitel: doc. Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 411 000 Kč
Registrační číslo 16-01383S
Číslo zakázky: GA104016

Projekty řešitele