Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Projekty řešitele:

Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené zaměstnanci
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)