doc. Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Projekty řešitele:

Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené zaměstnanci
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)