Model efektivní regulace finančního trhu v ČR v kontextu EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: Ing. Petr Dvořák
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 552 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0700
Číslo zakázky: GA102016

Projekty řešitele