Ing. Petr Dvořák

Projekty řešitele:

Model efektivní regulace finančního trhu v ČR v kontextu EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)