Ing. Petr Dvořák

Projekty řešitele:

Model efektivní regulace finančního trhu v ČR v kontextu EU
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)