Aplikace multiplikátorů při oceňování podniků s důrazem na komerční pojišťovny

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Markéta Hejduková
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 88 030 Kč
Registrační číslo F1/8/2012
Číslo zakázky: IG104012

Projekty řešitele