Nové výzvy Corporate Finance v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 605 000 Kč
Registrační číslo F1/42/2019
Číslo zakázky: IG104029
Projekt je zaměřen na vyřešení nových otázek v oblasti corporate finance vyplývajících z kontinuálního vývoje podnikatelského prostředí nejen v ČR. Jedná se o zavedení nových předpisů, vývoje soudní praxe a judikatury, rozvoje nových trhů (zejména IT svět). Je třeba vyřešit výzkumné otázky: (i) v oblasti nových modelů transakcí a instrumentů – např. pacht (části) obchodního závodu a z toho vyplývající otázky oceňování, zavedení široké definice akcií s preferenčními právy (tj. nikoliv pouze „prioritní akcie“) a z toho vyplývající důsledky do dividendové politiky podniků a oceňování takových preferenčních akcií či jejich hodnotový vztah k akciím kmenovým; (ii) v oblasti nové regulace – zejména nové směrnice EU ATAD – např. stanovení hodnoty daňových štítů, reagenční funkce nákladů kapitálu (cizího kapitálu a zadlužených nákladů vlastního kapitálu), vztah nákladů cizího kapitálu a nákladů finanční tísně a vztah ukazatele úrokového krytí a nákladů cizího kapitálu; (iii) v oblasti vlivu makroekonomických veličin na hodnoty akcií, trendy akvizic a fúzi v technologické oblasti a z nich vyplývající závěry do současného poznání; (iv) v oblasti definování metodiky ušlého zisku ve spojení s oceňováním podniků výnosovými metodami a manažerským účetnictvím