Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M.

Projekty řešitele:

Nové výzvy Corporate Finance v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Cost contribution arrangements ve finančním řízení v podmínkách České republiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Transferové ceny služeb a nehmotných statků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)