Cost contribution arrangements ve finančním řízení v podmínkách České republiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 207 850 Kč
Registrační číslo F1/34/2010
Číslo zakázky: IG104010