Empirická analýza účetního řešení podnikových kombinací a dopad na vypovídací schopnost účetních závěrek nástupnických společností

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F1/41/2021
Číslo zakázky: IG105021

Projekty řešitele