Dopady digitalizace v účetnictví

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Oto Křivanec
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 290 470 Kč
Registrační číslo F1/37/2019
Číslo zakázky: IG105039
Fenomén digitalizace v současné době ovlivňuje všechny odvětví včetně odvětví účetnictví. Digitalizace zásadním způsobem mění přístup k profesi, kompetence pracovníků, výkaznictví orgánům (například burzy cenných pápíru, orgány veřejné správy). Je proto důležité se ve výzkumu zabývat využitím nových přístupů účetními jednotkami. Dále je pro obor účetnictví důležité analyzovat, jakým způsobem se účetní jednotky digitalizaci přizpůsobují a jakým způsobem se připravují na další vývoj (například projekt Watson spolupráce IBM a KPMG). Neméně důležité je přizpůsobení se digitalizici českých účetních jednotek a české legislativy v porovnání se zahraničnimi účetními jednotkami a zahraniční legislativou.

Projekty řešitele