Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2005 - 31. prosince 2007
Řešitel: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 421 000 Kč
Registrační číslo GA402/05/2644
Číslo zakázky: GA108035