Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů

Věda a výzkum