prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Projekty řešitele:

Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Specializační kurz Ekonomika a obrana
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Zavedení nového kurzu celoživotního vzdělávání řídících pracovníků veřejné správy s ohledem na integraci ČR do EU a akreditace nového učebního programu pro studenty.
1999 - 2000
Vzdělávací nadace Jana Husa (VNJH)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)