prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Projekty řešitele:

Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Specializační kurz Ekonomika a obrana
MŠMT
2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Zavedení nového kurzu celoživotního vzdělávání řídících pracovníků veřejné správy s ohledem na integraci ČR do EU a akreditace nového učebního programu pro studenty.
VNJH
1999 - 2000

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)