Coursera Learning Hub

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2015
Celkový rozpočet: 130 400 CZK
Registrační číslo IRS/MF/F1/53/2015
Číslo zakázky: RP108045

Projekty řešitele