Moderní přístupy měření výkonnosti podniku s využitím účetních informací

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2004 - 31. prosince 2006
Řešitel: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 745 000 Kč
Registrační číslo GA402/04/0255
Číslo zakázky: GA107034

Projekty řešitele