prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

Projekty řešitele:

Moderní přístupy měření výkonnosti podniku s využitím účetních informací
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)