prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

Projekty řešitele:

Moderní přístupy měření výkonnosti podniku s využitím účetních informací
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)