Využití strojového učení v ocenění podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Veronika Staňková
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 273 610 Kč
Registrační číslo F1/54/2020
Číslo zakázky: IG104020
Projekt je zaměřen na problematiku využití strojového učení v ocenění podniku metodou tržního porovnání, v praxi jednou z nejčastějších metod ocenění podniku. Jeden z klíčových aspektů metody tržního porovnání je vhodná volba porovnatelných společností (peer group). Navrhovaný projekt si klade za cíl vyřešit výzkumnou otázku, zda jde zlepšit proces výběru peer group pro účel ocenění podniku metodou tržního porovnání s veřejně obchodovanými podniky pomocí stále více se prosazujících algoritmů strojového učení.
Význam tématu výběru peer group je značný, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině. Existují výzkumy, na který lze v této oblasti navázat, ale nejsem si vědoma výzkumu využívající přímo strojové učení. Zároveň platí, že metody strojového učení jsou ve stále větší míre aplikovány rovněž v oblasti podnikových financí.

Projekty řešitele