Využití strojového učení v ocenění podniku

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Veronika Staňková
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F1/54/2020
Číslo zakázky: IG104020

Projekty řešitele