Ing. Veronika Staňková

Projekty řešitele:

Využití strojového učení v ocenění podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)