Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Řešitel: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 323 000 Kč
Registrační číslo 17-02509S
Číslo zakázky: GA102017

Projekty řešitele