Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 30. června 2023
Řešitel: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 883 000 CZK
Registrační číslo 20-00178S
Číslo zakázky: GA102010

Projekty řešitele