prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Projekty řešitele:

Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)