doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Projekty řešitele:

Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)