Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2021 - 21. prosince 2023
Řešitel: Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 576 469 CZK
Registrační číslo SS03010156
Číslo zakázky: GO108011

Projekty řešitele