Sociální ekonomie sportu

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo RS93/502
Číslo zakázky: GŠ108093