Analýza incidence veřejných rozpočtů v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2007 - 31. prosince 2008
Řešitel: doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 232 000 Kč
Registrační číslo GA402/07/0823
Číslo zakázky: GA108027

Projekty řešitele