doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza incidence veřejných rozpočtů v České republice
2007 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)