Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktiv

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2024
Řešitel: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 5 907 000 CZK
Registrační číslo 22-19617S
Číslo zakázky: GA102022