prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Projekty řešitele:

Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktiv
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Příprava a zavedení nového oboru "Finanční inženýrství"
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Tržní riziko a finanční deriváty
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)