prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Projekty řešitele:

Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktiv
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Tržní riziko a finanční deriváty
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)