Rozpočtový proces obcí

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: Ing. Lucie Nitschová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)
Agentura: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Registrační číslo GA402/03/P068
Číslo zakázky: GA108053

Projekty řešitele