Rozpočtový proces obcí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: Ing. Lucie Nitschová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 431 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/P068
Číslo zakázky: GA108053

Projekty řešitele