Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 722 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/0225
Číslo zakázky: GOA105029

Projekty řešitele