Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci účetnictví

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2001 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 500 000 Kč
Registrační číslo GA402/01/0160
Číslo zakázky: GA10501x

Projekty řešitele