prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Projekty řešitele:

Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci účetnictví
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)