prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Projekty řešitele:

Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci účetnictví
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)