Koncepce veřejných financí v tržní ekonomice ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 140
Číslo zakázky: IG100094

Projekty řešitele