prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Projekty řešitele:

Koncepce veřejných financí v tržní ekonomice ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)