prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Projekty řešitele:

Koncepce veřejných financí v tržní ekonomice ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)