Oceňování technologických podniků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Pavel Tůma
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 79 990 Kč
Registrační číslo 14/2011y
Číslo zakázky: IG104011y

Projekty řešitele