Ing. Pavel Tůma

Projekty řešitele:

Oceňování technologických podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)