Profitabilita zákazníka a její vliv na finanční pozici podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Lucie Machalová
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 94 990 Kč
Registrační číslo F1/19/2010
Číslo zakázky: IG107010

Projekty řešitele