Ing. Lucie Machalová

Projekty řešitele:

Profitabilita zákazníka a její vliv na finanční pozici podniku
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)