Vliv měnového kurzu na zahraniční investice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: Mgr. Kholnazar Amonov
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 55 000 Kč
Registrační číslo 2/04
Číslo zakázky: IG102044

Projekty řešitele