Restrukturalizace a investice jako prostředek ke zvýšení hodnoty podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Petra Oceláková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 214 940 Kč
Registrační číslo F1/37/2010
Číslo zakázky: IG104020x

Projekty řešitele