Ing. Petra Oceláková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Restrukturalizace a investice jako prostředek ke zvýšení hodnoty podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)