Ing. Petra Oceláková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Restrukturalizace a investice jako prostředek ke zvýšení hodnoty podniku
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)