GLITSS (Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security)

Věda a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. května 2024 - 13. října 2026
Řešitel: doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: ostatní
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky:

Projekty řešitele