Nová kariéra - znalostní ekonomika

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2012
Celkový rozpočet:
Registrační číslo C68
Číslo zakázky: