Analýza obsahové správnosti znaleckých posudků v oboru oceňování podniku v podmínkách ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Martin Červený, MBA
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 223 760 Kč
Registrační číslo F1/3/2017
Číslo zakázky: IG104017

Projekty řešitele