Ing. Martin Červený, MBA

Projekty řešitele:

Analýza obsahové správnosti znaleckých posudků v oboru oceňování podniku v podmínkách ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)